Antal rum:
Antal m2:
Pris mdr. i alt:
Indskud:
Type:
Husdyr:
Vaskemaskine:
Cykelkælder:
Elevator:
Kælderrum:
Have:
Ældrevenlig:
Familiebolig:
Ungdomsbolig:
Handicapvenlig:

Persondata


Din data hos NordVestBO

Hos os betragter vi vores lejeres/ansøgeres personlige oplysninger som strengt fortrolige. For at sikre fortrolighed i forbindelse med afgivelse af personlige oplysninger i kommunikationen mellem lejere/ansøgere og NordVestBO gælder følgende regler for indsamling og anvendelse af persondata.

Formål
Vi indhenter, registrerer, opbevarer og anvender dine persondata med henblik på at gøre det muligt for dig at skrive dig op til boliger i NordVestBO, modtage tilbud, udforme lejekontrakter og til at informere dig om forhold i relation hertil.

Sikkerhed
Alle persondata, som du giver til os, opbevares i en sikret database og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for medarbejdere, for dem det er relevant i forhold til at servicere dig. Brugen af data er således begrænset til kun at omfatte det, der er nødvendigt for udførelsen af de forretningsmæssige opgaver.

Serveren med dine persondata er beskyttet mod uautoriseret fysisk og elektronisk adgang. Beskyttelsen omfatter en elektronisk firewall sammen med andre sikkerhedssystemer, der indbefatter virus-scanning, afprøvning af sårbarhed, backup og reetablering, medarbejderuddannelse, sikkerhedskontrol mv. for løbende at forbedre datasikkerheden.

Betaling med kreditkort
Ved opskrivning via hjemmesiden med afgivelse af særligt følsomme oplysninger, anvender NordVestBO godkendte overførsels- og lagringsprotokoller, såsom kryptering, for at sikre, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for uvedkommende.

Undtagelser
Kun hvis der foreligger en retskendelse, et påbud fra en offentlig myndighed, eller politiet, vil NordVestBO være forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål om anvendelsen eller beskyttelsen af dine personlige oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail persondata@nordvestbo.dk.

Seneste nyt
28.11.18
Nyt om Halgård
Seneste nyhedsbrev sendt ud pr. mail til personerne på vores interesseliste.Hvis...
Nyhedsbrev
Indtast dit navn og din e-mail nedenfor, hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Jeppe Schous Gade 11  |  7500 Holstebro  |  97 42 48 44    |  bolig@bssj.dk