Spec. område

F.eks. under afd. 20, hvor der er 4 forskellige områder.